Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Ready Bathroom rozumiemy wpływ, jaki nasze procesy mogą mieć na środowisko. Uważamy, że konieczne jest rozpoznanie tego i nieustanne poszukiwanie sposobów ograniczenia tego wpływu.

Oszczędzanie energii jest dziś obowiązkiem, nie tylko w celu zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska,
ale także ograniczenia wysokich kosztów z niego wynikających. Problemy z zanieczyszczeniem, wyczerpywanie zasobów naturalnych środowiska a także odpowiednie regulacje zmieniają podejście
do procesu budowlanego. W ten sposób firma Ready Bathroom dokłada wszelkich starań, aby opracować rozwiązania umożliwiające zastosowanie maksymalnie przyjaznych dla środowiska metod produkcji.

Przestrzegamy przepisów dotyczących ochrony środowiska, że nasze procesy nie powodują incydentów środowiskowych.

 • Wspieramy kulturę świadomości ekologicznej wśród naszych pracowników oraz uczniów.
 • Redukujemy ilość odpadów wysyłanych na składowiska dzięki zwiększeniu wydajności zasobów, ponownemu wykorzystaniu materiałów i zwiększeniu wysiłków związanych z recyklingiem.
 • Zmniejszamy zużycie energii dzięki zastosowaniu najlepszych praktyk i instalacji wydajnego sprzętu wszędzie tam, gdzie jest to praktycznie możliwe.
 • Zbieramy informacje od naszych dostawców w celu oceny ekologiczności produktów używanych
  do produkcji naszych łazienek.
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo