Milieu

Milieubescherming

Ready Bathroom is zoals elk modern bedrijf sterk bezig met het verminderen van haar impact op het milieu. Het besparen van energie is niet alleen verplicht om minder vervuiling te veroorzaken maar ook om kosten te besparen. Wij zijn voortdurend op zoek naar meer milieuvriendelijke productiemethodes om de uitputting van natuurlijke bronnen tegen te gaan en de steeds strenger wordende milieuwetgeving te respecteren:

 • We wakkeren het milieubewustzijn aan bij onze medewerkers en studenten.
 • We beperken de afval die naar de stortplaatsen moet gaan.
 • We proberen zo veel mogelijk materialen te hergebruiken en te recycleren.
 • We optimaliseren voortdurend onze werkmethodes door minder energie te verbruiken en meer efficiënte apparatuur te installeren.
 • We vragen onze leveranciers om hun producten op vlak van milieuprestaties te blijven verbeteren.
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo