Milieubescherming

Milieubescherming

Bij ReadyBathroom begrijpen we de impact die onze processen kunnen hebben op het milieu. We zijn ervan overtuigd dat het noodzakelijk is om dit te erkennen en om voortdurend op zoek te gaan naar manieren om deze impact te verminderen. Tegenwoordig is energiebesparing een verplichting, niet enkel om milieuvervuiling te verminderen, maar ook om de hoge kosten van energieverspilling te beperken. De problemen van vervuiling, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en geldende regelgevingen veranderen de manier van werken in het bouwproces. Daarom doet ReadyBathRoom er alles aan om oplossingen te ontwikkelen die het mogelijk maken om de meest milieuvriendelijke productiemethodes toe te passen.

 • We leven de regelgeving voor milieubescherming na en garanderen dat onze processen geen milieu-incidenten veroorzaken.
 • We moedigen een cultuur van milieubewustzijn aan bij onze medewerkers en studenten.
 • We beperken de hoeveelheid afval die naar stortplaatsen gaat door de hulpbronnenefficiëntie te verhogen, materialen te hergebruiken en recyclage-inspanningen te verhogen.
 • We verminderen het energieverbruik door de beste werkmethodes te gebruiken en door efficiënte apparatuur te installeren waar mogelijk.
 • We verzamelen informatie van onze leveranciers om de milieuprestatie te evalueren van de producten die gebruikt worden bij de vervaardiging van onze badkamers.
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo