Fundusze unijne

Z przyjemnością informujemy, że nasza Spółka uzyskała grant na realizację projektu pn.
„Transformacja cyfrowa w przedsiębiorstwie Rady Bathroom Sp. z o.o.”

Projekt realizowany w ramach Działania 2.4. Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji. Podziałania 2.4.1.Centrum analiz i pilotaż nowych instrumentów inno LAB

Oś Priorytetowa  Wsparcie otoczenia  i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I. Nr naboru -Pilotaż Przemysł 4.0. (POIR.02.04.01-IP.03-00-001/2).

Celem projektu jest: rozwój przedsiębiorstwa w kontekście Przemysłu 4.0. oraz rozwój jej potencjału w ramach cyfrowej transformacji Spółki.

Wartość projektu: 1 157 647,06 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 209 355,95  PLN

Z przyjemnością informujemy, że nasza Spółka uzyskała dotację na realizację projektu pn.
„Innowacyjne moduły do przechowywania i niekonwencjonalnego utrwalania oraz dystrybucji żywności wysokiej jakości”

Badania i prace rozwojowe nad skonstruowaniem modułowych obiektów podnoszących jakość życia – ReadyNow. Celem projektu jest – rozwój działalności B+R firmy Ready Bathroom Sp. z o. o. poprzez prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnych produktów.

Celem projektu jest – rozwój działalności B+R firmy Ready Bathroom Sp. z o. o. poprzez prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnych produktów.

Planowane efektyRozbudowa oferty produktowej firmy o nowe modułowe obiekty podnoszące jakość życia – ReadyNow.

Wartość projektu: 2 490 552,60 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 494 437,86 PLN

Projekt nr RPDS.01.02.01-02-0047/20

 

Z przyjemnością informujemy, że nasza Spółka uzyskała dotację na realizację projektu pn.
„Innowacyjna produkcja prefabrykowanych modułów łazienkowych”

Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP - Małe i Średnie Przedsiębiorstwa. (Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktoweji procesowej MŚP:- wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/ usług; – dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Celem projektu jest – wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji

Planowane efekty: Rozbudowa oferty produktowej firmy o nowy produkt- lżejsze i bardziej wytrzymałe moduły łazienkowe ( tzw. EXTRA LIGHT).

Wartość projektu: 1 224 342,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 318 528,00 PLN

Projekt nr RPDS.01.05.01-02-0047/18

Zapytania ofertowe:

Węzeł betoniarski

W związku z II etapem zbierania ofert zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej. Szczegóły zapytania w załączniku. W przypadku pytań proszę o kontakt.

Automatyka

W związku z II etapem zbierania ofert zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej. Szczegóły zapytania w załączniku. W przypadku pytań proszę o kontakt.

 

  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo